ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวในคติศาสนาและวิถีชีวิต”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวในคติศาสนาและวิถีชีวิต โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์ภาพที่ส่งประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566