การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566