การประกวดคลิปวิดีโอสั้น (TikTok) หัวข้อ “รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)”

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok ในหัวข้อ “รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)” พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ความรู้กับสังคม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวด

(ลงทะเบียน และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่าน Google Form นี้เท่านั้น)

 • นักเรียน/นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ กศน. (อายุไม่เกิน 20 ปี)
 • ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เงื่อนไขการส่งประกวด

 • ใช้บัญชี TikTok ของตนเอง โพสต์คลิปสั้นเป็นสาธารณะ และมีความยาวระหว่าง 30 วินาที – 1 นาที
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกดติดตาม TikTok: MOE360 (@moe360.official)
 • Tag Friends มาที่บัญชี TikTok : MOE360 (@moe360.official)
 • ใส่ Hashtag #ประกวดคลิปศธ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ
 • ต้องถ่ายคลิปด้วยตนเอง ไม่ละเมิดผลงานผู้อื่น และผู้ถูกถ่ายทำคลิปต้องได้รับความยินยอม
 • อัปโหลดลง TikTok ในช่วงวันและเวลาของการประกวด (ไม่นับรวมยอดกดหัวใจเดิมที่เคยมี)
 • คลิปสั้นที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน

เกณฑ์การตัดสิน

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่มีจำนวนการกดหัวใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ภายในระยะเวลาการประกวดจะได้รับรางวัลตามลำดับ โดยรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อายุไม่เกิน 20 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ กศน.
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

การประกาศผล และการรับเงินรางวัล

 • สามารถโพสคลิปวิดีโอสั้นในแอปพลิเคชัน TIKTOK ได้ตั้งแต่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 พฤษภาคม 2566
 • กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศรางวัลชนะเลิศ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดตามประกาศผล และติดต่อรับของรางวัลเพื่อยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง TIKTOK : MOE360 และ Fanpage Facebook : ศธ.360 องศา

หมายเหตุ : การตัดสินของกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

Facebook : ศธ.360 องศา

อ้างอิงจาก

Facebook : ศธ.360 องศา