ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน 2 อัตรา