ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2566

 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2566 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM สามารถสมัครเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566