ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ “ครบรอบ 45 ปีซีไรต์มาไกลมาก”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ “ครบรอบ 45 ปีซีไรต์มาไกลมาก” โดยสามารถส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 เมษายน 2566