ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพในรูปแบบอบรมออนไลน์และออนไซด์

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพในรูปแบบอบรมออนไลน์และออนไซด์ จำนวน 3 หลักสูตร