มหกรรมวิชาการ-Ondemand

“เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผันเปลี่ยนในยุค Covid-19”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ (ระยะที่ ๒)

link สำหรับเข้าสู่ระบบ shorturl.asia/UzqPH

ติดต่อเรา