หลักสูตรที่ 3

เตรียมความพร้อมอย่างไรกับการประเมินนานาชาติ (PISA) (จำนวน 3 ชั่วโมง)
วิทยากร : ดร. นัฏฐา เพชรธนู ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.
รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ช่องทางเข้าอบรม

รุ่นที่ 1

Topic : หลักสูตรที่ 3 เตรียมความพร้อมอย่างไรกับการประเมินนานาชาติ (PISA)

เตรียมความพร้อมอย่างไรกับการประเมินนานาชาติ (PISA) (จำนวน 3 ชั่วโมง)

รุ่นที่ 1  วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 12.00

Time: Aug 15, 2021 08:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91644859758?pwd=L1ZvRlpzeWtUcVJ2TzVEN3F2dlNsdz09

Meeting ID : 916 4485 9758

Passcode : 378594

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ช่องทางเข้าอบรม

รุ่นที่ 2

Topic : หลักสูตรที่ 3 เตรียมความพร้อมอย่างไรกับการประเมินนานาชาติ (PISA)

เตรียมความพร้อมอย่างไรกับการประเมินนานาชาติ (PISA)   (จำนวน 3 ชั่วโมง)

รุ่นที่ 2  วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00

Time: Aug 15, 2021 12:30 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92322758192?pwd=eCtzQ1ZDY2NBZ2JZNjhxemcvMVFOUT09

Meeting ID : 923 2275 8192

Passcode : 450606