หลักสูตรที่ 2

เทคนิคการรับมือความเครียดในยุคโควิด 19 (จำนวน 3 ชั่วโมง)
วิทยากร : นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ช่องทางเข้าอบรม

Topic : หลักสูตรที่ 2 เทคนิคการรับมือความเครียดในยุคโควิท 19

เวลา 13.00 – 16.00 น.

Time: Aug 14, 2021 12:30 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91240812917?pwd=SGxoQlRPaDVQU21EbVRnYmFJN2tJdz09

Meeting ID: 912 4081 2917

Passcode : 654827