หลักสูตรที่ 8

หลักสูตร : พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ (จำนวน 21 ชั่วโมง)
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) สพฐ.
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Group Line เข้าอบรม