หลักสูตรที่ 6

หลักสูตร : เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างไรให้ปัง!!! (จำนวน 3 ชั่วโมง)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Group Line เข้าอบรมรุ่นที่ 1

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Group Line เข้าอบรมรุ่นที่ 2