หลักสูตรที่ 5

หลักสูตร : สอนเต็มที่ สอนให้ตระหนัก ไม่ตระหนกในยุคโควิด (จำนวน 3 ชั่วโมง)
วิทยากร : โค้ชทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล และคณะ สถาบันเคอเรจทูโค้ช

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Group Line เข้าอบรมรุ่นที่ 1

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Group Line เข้าอบรมรุ่นที่ 2