วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครบรอบปีที่ 87

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 : นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครบรอบปีที่ 87 ประจำปี 2566 และมอบหมายให้ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริจาคทุนการศึกษาและกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ศิษย์เก่า และนักเรียนของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ขอบคุณภาพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง