ร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 : นายชัยณรงค์  ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 โดยมี นายทรงกลด  สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง