เยี่ยมเยียนให้กำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ที่ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานฯ สำหรับใช้ทำงานในอาคารศูนย์วิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ซึ่งขอใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด แห่งใหม่ ณ ศูนย์วิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่