ครั้งที่ 2/2564 (สพม.ตรัง กระบี่)

– ครั้งที่ 2/2564 (ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Google Meet

 

ติดต่อเรา