ครั้งที่ 2/2565 (สพม.ตรัง กระบี่ และผ่านระบบทางไกล Google Meet)

– ครั้งที่ 2/2565 (ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และผ่านระบบทางไกล Google Meet)