ครั้งที่ 1/2565 (โรงแรมลันตา คาซา บลังก้า)

– ครั้งที่ 1/2565 (ห้องประชุม คาซ่า แกรนด์ โรงแรมลันตา คาซา บลังก้า อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่)