ครั้งที่ 3/2564 (สพม.ตรัง กระบี่)

– ครั้งที่ 3/2564 (ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่)