ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 24 มีนาคม 2565)

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2565 (ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และผ่านระบบทางไกล Google Meet)

 

ติดต่อเรา