ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ชนะเลิศที่ 1 ของจังหวัดตรัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 เหรียญทองชนะเลิศ 36 รายการเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 22 รายการเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 16 รายการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ชนะเลิศที่ 1 ของจังหวัดตรัง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 เหรียญทองชนะเลิศ 36 รายการเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 22 รายการเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 16 รายการ