โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานแนะแนว ดำเนินงานตามโครงการติวเข้มเตรียมความพร้อมการสอบความถนัดทั่วไป TGAT1 วิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์มิ่งขวัญ จุลวรรณา