นที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยมี นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน โดยนายนฤสรณ์ นุ่นชูผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รับการประเมิน

นที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยมี นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน โดยนายนฤสรณ์ นุ่นชูผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รับการประเมิน แสดงตีกลองสะบัดชัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนคณะครูและนักเรียน และกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากนั้น นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอเมืองตรัง นายประชา งามรัตนกุล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน