โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 เปิดพื้นที่บริการสถานที่จัดการประชุม กีฬานักเรียน นักศึกษา โดยมีนายกรวิทย์ ช่วยดู ผู้ช่วยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมฝ่ายจัดการแข่งขันการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 9 ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดตรัง