วันที่ 21 กันยายน 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 21 กันยายน 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง