อบรมตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยนักเรียน __________________________________________ วันที่ 22 พ.ค.66 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จังหวัดตรังจัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคารระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 91 คน ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยนักเรียน

อบรมตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยนักเรียน
_________________________________

วันที่ 22 พ.ค.66 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จังหวัดตรังจัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคารระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 91 คน ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยนักเรียน

  • ED3DA902-5350-4C5E-BB3B-CF219B4E9F01
    ED3DA902-5350-4C5E-BB3B-CF219B4E9F01
ติดต่อเรา