พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคารจากนางสาวสมใจ เส็นบัด ข้าราชบำนาญ

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคารจากนางสาวสมใจ เส็นบัด ข้าราชบำนาญ
__________________________________

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนคันธพิทยาคาร
ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคารซึ่งได้รับการบริจาคทุน จำนวน 10 ทุน จากนางสาวสมใจ เส็นบัด ข้าราชการบำนาญ และอดีตครูภาษาไทยโรงเรียนคันธพิทยาคาร โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีพฤติกรรมเรียบร้อยและฐานะยากจน

  • 2EE65C8C-286F-4B8D-8420-F908019D669D
    2EE65C8C-286F-4B8D-8420-F908019D669D
ติดต่อเรา