วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นสถานที่จัดการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 2 ปี 2566 และพิธีมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเด่น โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นสถานที่จัดการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 2 ปี 2566 และพิธีมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเด่น โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เป็นประธานในพิธี