ขอแสดงความยินดีกับ นางยุภาพรรณ กล้าหาญ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อเข้ารับการพิจารณาให้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นางยุภาพรรณ กล้าหาญ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อเข้ารับการพิจารณาให้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566

    ติดต่อเรา