โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรม “ลูกแม่แก้ว รวมพล เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ’66” รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยมีนายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะผู้บริหาร คณะครู สภานักเรียน สารวัตรนักเรียนและนักเรียนจิตอาสา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ลูกแม่แก้ว รวมพล เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ’66” เส้นทางจากโรงเรียนวิเชียรมาตุถึงหน้าวิทยาลัยเทคนิคตรัง เพื่อเแนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร  http://www.wch.ac.th

 

    ติดต่อเรา