วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ส่วนราชการในอำเภอปะเหลียน ฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนอำเภอปะเหลียน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ส่วนราชการในอำเภอปะเหลียน ฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนอำเภอปะเหลียน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

  • 6
    6