วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมต้อนรับ นายนพรุจ เกตุแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู สาขาวิชาเอกดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมต้อนรับ นายนพรุจ เกตุแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู สาขาวิชาเอกดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยในโอกาสนี้คณะครูจากโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 4
    4