วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวครั้งที่ ๒๐

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬากลางอำเภอปะเหลียน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 1
    1