วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเช่น กิจกรรมความคาดหวัง ,คุณสมบัติของผู้นำ,ถอดบทเรียนหอคอยผู้นำ ,ถอดบทเรียนพี่สู่น้อง, การเขียนโครงการ และ การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 2
    2
ติดต่อเรา