คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคารร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคารร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิต
เพิ่มชีวิต”

————————————————————————

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรังได้ออกหน่อยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ภายใต้โครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”
ในการนี้งานอนามัยโรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้ดำเนินการเชิญชวนและพาคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมบริจาค จำนวน 12 คน ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 

  • D74E8924-89C3-4E5A-AEBC-7739906D9F8D-1a01709c
    D74E8924-89C3-4E5A-AEBC-7739906D9F8D-1a01709c