รายละเอียดการสอบ O-Net ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

  • สนามการจัดสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • สนามการจัดสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติดต่อเรา