ประกาศรายชื่อบัญชีจัดสรรนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2566

จังหวัดตรังจังหวัดตรัง

ม.1
https://drive.google.com/file/d/1LzSDth88RaXh9tArpd7it5B3vDW_yWrI/view?usp=sharing


ม.4
https://drive.google.com/file/d/1DJvtF_IUEdpXBlOFlt4Y1CYi-6JOdo0e/view?usp=sharing

จังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่

ม.1
https://drive.google.com/file/d/1729yQGgV2xgUOCXD80Bvv0GZbxggDvW2/view?usp=sharing

ม.4
https://drive.google.com/file/d/1smSciKSAu19ZA8XQdgC3Wfc18kWGTRaL/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 075213752 ต่อ 15 หรือ 094 592 3293

ติดต่อเรา