โรงเรียนห้วยยอดประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนคหกรรม

ด้วยโรงเรียนห้วยยอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังประกาศ <<<คลิกที่นี่>>>