โรงเรียนห้วยยอดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ เพศชาย อายุ 20-60 ปี
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 มกราคม 2566 ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 1 โรงเรียนห้วยยอด

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

  • 424302-60d7a053
    424302-60d7a053424303-ff5241e5
    424303-ff5241e5