จัดงานเลี้ยงน้ำชาการกุศล “รวมน้ำใจสู่ ป.น. ครั้งที่ ๖” ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น.

โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จะมีการจัดงานเลี้ยงน้ำชาการกุศล “รวมน้ำใจสู่ ป.น. ครั้งที่ ๖” ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น. ซึ่งภายในงานจะมีการเลี้ยงน้ำชาและขนม มีการแสดงบนเวที จุดประสงค์ของการจัดงานเลี้ยงน้ำชาการกุศลในครั้งนี้ เพื่อต้องการระดมทุนสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (Cover way) ตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียนจนถึงอาคารดอกแก้ว (อาคาร 1) ในการนี้ ทางโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ เขิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหลังคาคลุมทางเดินให้กับนักเรียน ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาคลองท่อม ชื่อบัญชี รวมน้ำใจสู่ ป.น. เลขที่บัญชี 824-042689-1 รายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนสร้างหลังคลุมทางเดิน (Cover way) ให้กับโรงเรียน