ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม Micro bit

บริษัท พีที บอท อัลติเมทพาท โรบอท ช็อป ไทยแลนด์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม Micro bit ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

 

ติดต่อเรา