ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม School Camp ประจำปี 2566

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  จึงขอความอนุเคราะห์ สพม.ตรัง กระบี่ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม School Camp ประจำปี 2666 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://shorturl.at/berJ5

 

ติดต่อเรา