ประชาสัมพันธ์การให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมทรัพยากรธรณี ประชาสัมพันธ์การให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4 เมษายน ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

 

ติดต่อเรา