ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 49 ราย

 

ติดต่อเรา