การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 3 อัตรา  

ติดต่อเรา