ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

 

ติดต่อเรา