ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติ ประจำปี 2024 ณประเทศญี่ปุ่น และประเทศมาเลเซีย

สถาบันพัฒนาอัจริยภาพเด็ก The genius center Thailand จังหวัดพะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัม25๒๕ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น และระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2567 ณ ประเทศมาเลเซีย (ค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าเดินทางไป กลับจากประเทศไทยและค่าที่พัก ผู้เข้าร่วมและผู้ติดตามจ่ายเอง) โรงเรียนที่มีความสนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน สามารถติดต่อสมัครได้โดยตรง ทาง E-mail : thegeniusintermational01@gmail.com หรือ ทางไลน์ ID 0886174198

>> โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติ ประจำปี 2024 ณ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  

>> โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติ ประจำปี 2024 ณ ประเทศมาเลเซีย