ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสาธิตฯ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยศึกษาปีที่ 4 โดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2566