ประชาสัมพันธ์การอบรมหัวข้อการศึกษาต่อและการทำงานด้านนาโนเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในหัวข้อ “การศึกษาต่อและการทำงานด้านนาโนเทคโนโลยี”  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี รวมถึงการเตรียมตัวและการปรับตัวในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยอบรมหัวข้อ “การศึกษาต่อและการทำงานด้านนาโนเทคโนโลยี” หากท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วม ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2566